نامه هاي رسمي

خطابیه ای به آقای بادامچیان

بهمن ۲۲ام ۱۳۹۱

جناب آقای اسدالله بادامچیان سلام علیکم در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب و در حالیکه مبارز صف اول دوران مبارزه در عصر ستم شاهی و نخست وزیر سرافراز دوران جنگ در حبس و حصر غیر قانونی قرار دارند و نمی توانند از خود دفاع کنند، سخن کذبی بر زبان راندید که بازتاب بسیاری […]