روز نوشت

مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی و رادیو ۴ پیرامون تحولات منطقه

تیر ۳۱ام ۱۳۹۳

اهمیت و جایگاه ایران بر کسی پوشیده نیست. چند هفته پیش مصاحبه هایی در ارتباط با تحولات منطقه بویژه بحران های عراق و سوریه و نقش کلیدی و متاقبل ایران و غرب در حل فصل این بحران ها با سرویس جهانی بی بی سی و رادیو ۴ داشتم. لینک ضمیمه مربوط به صحبت من با […]